Bài đăng

Tu van chi so huyet ap cua nguoi thuong ngay la bao nhieu?

Chi so huyet ap bao nhieu la binh thuong?